Dostawa paliwa Lotniczego Jet A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław S.A. w 2013 roku

Data dodania:14.08.2012r.
Termin składania ofert:27.09.2012r. godz. 10:00
26.09.2012r., godzina: 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Status:archiwalny

Sprawa nr 4/2012/SPZ

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
14.08.2012r. Ogłoszenie
14.08.2012r. SIWZ
03.09.2012r. Zmiana ogłoszenia
03.09.2012r. Zmiana SIWZ
03.09.2012r. Załącznik nr 1 do SIWZ
12.09.2012r. Zmiana SIWZ 2
12.09.2012r. Załącznik nr 1 do SIWZ po zmianie
10.12.2012r. Zawiadomienie o wyborze oferty
Powrót do listy przetargów