Dostawa paliwa lotniczego Jet A-1 wraz z dowozem do Portu Lotniczego Wrocław do końca 2015

Data dodania:08.09.2014r.
Termin składania ofert:31.10.2014r. godz. 10:00
21.10.2014r., godzina: 10:00
Tryb postępowania:przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych
Status:archiwalny

Nr sprawy: 2/204/SPZ


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
08.09.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu
08.09.2014r. Sprostowanie ogłoszenia
10.09.2014r. Sprostowanie ogłoszenia 2
13.09.2014r. SIWZ
08.10.2014r. Zmiana ogłoszenia
08.10.2014r. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
08.10.2014r. Zmieniony załacznik nr 6 (umowa)
27.11.2014r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy przetargów