Dostawa oleju napędowego wraz z dowozem do PL Wrocław na okres roku.

Data dodania:28.02.2018r.
Termin składania ofert:09.03.2018r. godz. 13:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony - zaproszenie do składania ofert, procedura konkurencyjna na podstawie regulaminu stanowiącego treść zaproszenia.
Status:archiwalny

Nr sprawy : 21/N/2018

Sposób składania ofert: Wyłącznie w drodze e-mail na adres podany w zaproszeniu do składania ofert

Osoba do kontaktów w sprawie: p. Andrzej Kurasiak tel.: 071/35-81-331

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
28.02.2018r. Ogłoszenie 21.N.2018
28.02.2018r. Zaproszenie do składania ofert 21.N.2018
16.03.2018r. Informacja-ranking ofert 21.N.2018
Powrót do listy przetargów