Dostawa oleju napędowego wraz z dowozem do PL Wrocław na okres roku.

Data dodania:06.03.2019r.
Termin składania ofert:15.03.2019r. godz. 13:00
Tryb postępowania:Zaproszenie do składania ofert, procedura konkurencyjna na podstawie regulaminu stanowiącego treść zaproszenia.
Status:archiwalny

Nr sprawy: 21/N/2019

Sposób składania ofert: Wyłącznie w drodze e-mail na adres podany w Zaproszeniu do składnia ofert. Osoba do kontaktów w sprawie: p. Andrzej Kurasiak teł: 071/35-81-331

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
06.03.2019r. Ogłoszenie 21.N.2019
06.03.2019r. Zaproszenie do składania ofert 21.N.2019
18.03.2019r. Informacja-ranking ofert 21.N.2019
Powrót do listy przetargów