Dostawa jednego pojazdu UTV z wyposażeniem specjalistycznym dla Lotniskowej Straży Pożarnej

Data dodania:23.11.2017r.
Termin składania ofert:04.12.2017r. godz. 13:00
Tryb postępowania:Zaproszenie do składania ofert – przetarg nieograniczony na podstawie regulaminu stanowiącego treść zaproszenia.
Status:archiwalny

Nr sprawy: 80/N/2017

Miejsce składania ofert: sekretariat Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A. (biuro Zarządu), ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław,
Terminal, Piętro II.

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
23.11.2017r. Zaproszenie do skadania ofert; sprawa 80.N.2017
23.11.2017r. Przykładowy Formularz Oferty. 80.N.2017
28.11.2017r. Pytania i zmiany w treści zaproszenia, sprawa 80.N.2017
29.12.2017r. Informacja o ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy przetargów