Dostawa jednego pojazdu do tankowania statków powietrznych wraz z materiałami szkoleniowymi, szkoleniem oraz wymaganą dokumentacją

Data dodania:01.08.2018r.
Termin składania ofert:13.8.2018r. godz. 13:00
Tryb postępowania:zapytanie ofertowe
Status:archiwalny

Nr sprawy: 63/N/2018

UWAGA: oferty można składać  wyłącznie elektronicznie, wyłącznie  na adres e-mail podany w zapytaniu. Osobą do kontaktów w sprawie jest p. Michał Płachecki  071/35-81-436

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
01.08.2018r. ZAPYTANIE OFERTOWE sprawa 63.N.2018
01.08.2018r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) sprawa 63.N.2018
01.08.2018r. PROJEKT UMOWY, sprawa 63.N.2018
01.08.2018r. Przykładowy formularz oferty, sprawa 63.N.2018
14.09.2018r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 63.N.2018 (pismo 1172)
Powrót do listy przetargów