Dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowych urządzeń służących do przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa przez organy kontroli obsługujące lotnicze przejście graniczne Wrocław-Strachowice

Data dodania:26.01.2012r.
Termin składania ofert:06.02.2012r. godz. 10:00
03.02.2012r., godzina: 10:00
Tryb postępowania:przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Status:archiwalny

Nr sprawy: 1/2012/SPZ

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
26.01.2012r. Ogłoszenie
26.01.2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
27.01.2012r. Zmiana ogłoszenia
27.01.2012r. Zmiana SIWZ
02.02.2012r. Wyjaśnienia do SIWZ
09.02.2012r. Zawiadomienie o wyborze oferty
Powrót do listy przetargów