Dostawa i montaż rolet na zachodniej i wschodniej elewacji terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Wrocław /UNIEWAŻNIONY/

Data dodania:18.08.2016r.
Termin składania ofert:31.08.2016r. godz. 13:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie regulaminu pn. Warunki Udzielenia Zamówienia
Status:archiwalny

Nr: 53/N/2016

Tryb:  Przetarg nieograniczony na podstawie regulaminu pn. Warunki Udzielenia Zamówienia

Termin składania ofert: do dnia 31.08.2016  do godz. 13:00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, Piętro II (biuro Zarządu)

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
18.08.2016r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU (53.N.2016)
18.08.2016r. Warunki Udzielenia Zamówienia; sprawa nr 53.N.2016
18.08.2016r. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
18.08.2016r. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta warunków udziału w postepowaniu
18.08.2016r. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
18.08.2016r. Załącznik nr 4 - Wzór formularza -Wykaz zadań potwierdzających doświadczenie Oferenta-
18.08.2016r. Załącznik nr 5 - Wzór umowy
18.08.2016r. Załącznik nr 6 - Rysunki pomocnicze
18.08.2016r. Załącznik nr 7 - Informacja dodatkowa o systemie BMS
25.08.2016r. Pytania, odpowiedzi i zmiany do treści WUZ. 53.N.2016
25.08.2016r. Załącznik nr 8 - Dodatkowe rysunki pomocnicze
31.08.2016r. Informacja o unieważnieniu postępowania 53.N.2016
Powrót do listy przetargów