Dostawa i montaż rolet na zachodniej i wschodniej elewacji terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Wrocław

Data dodania:01.09.2016r.
Termin składania ofert:16.09.2016r. godz. 13:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie regulaminu pn. Warunki Udzielenia Zamówienia
Status:aktualny

Nr: 53/II/N/2016


Miejsce składania ofert: Sekretariat Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, Piętro II (biuro Zarządu)

 

Zadanie może być w przyszłości dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zadania pn.: Czynna ochrona gatunków ptaków Aves w otoczeniu pasażerskiego lotniska Wrocław-Starachowic (lub innego funduszu).

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
01.09.2016r. Ogłoszenie 53.II.N.2016 Pobierz
01.09.2016r. Warunki Udzielenia Zamówienia; sprawa nr 53.II.N.2016 Pobierz
01.09.2016r. Załącznik nr 1 - Formularz oferty Pobierz
01.09.2016r. Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta warunków udziału w postepowaniu Pobierz
01.09.2016r. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Pobierz
01.09.2016r. Załącznik nr 4 - Wzór formularza -Wykaz zadań potwierdzających doświadczenie Oferenta- Pobierz
01.09.2016r. Załącznik nr 5 - Wzór umowy Pobierz
01.09.2016r. Załącznik nr 6 - Rysunki pomocnicze cz. 1 Pobierz
01.09.2016r. Załącznik nr 7 - Rysunki pomocnicze cz. 2 Pobierz
01.09.2016r. Załącznik nr 8 - Informacja dodatkowa o systemie BMS Pobierz
17.09.2016r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (53.II.N.2016) Pobierz
07.10.2016r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (53.II.N.2016) Pobierz
Powrót do listy przetargów