Dostawa i instalacja (montaż) 8 sztuk rolet oraz demontaż i instalacja (montaż) 8 sztuk rolet będących w posiadaniu Zamawiającego na zachodniej elewacji terminalu pasażerskiego.

Data dodania:17.11.2015r.
Termin składania ofert:26.11.2015r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony. Warunki przetargu stanowi dokument pn.: „Warunki Udzielenia Zamówienia”.
Status:archiwalny

Nr sprawy: 71/N/2015


Zadanie jest/może być dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zadania pn.: Czynna ochrona gatunków ptaków Aves w otoczeniu pasażerskiego lotniska Wrocław-Starachowice.


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
17.11.2015r. Ogłoszenie, sprawa 71.N.2015
17.11.2015r. Warunki Udzielenia Zamówienia, sprawa 71.N.2015
26.11.2015r. Informacja z otwarcia ofert; sprawa 71.N.2015
03.12.2015r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ sprawa 71.N.2015
Powrót do listy przetargów