Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Portu Lotniczego Wrocław S.A.

Data dodania:27.08.2013r.
Termin składania ofert:10.10.2013r. godz. 10:00
08.10.2013r., godzina: 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Status:archiwalny

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
27.08.2013r. Ogłoszenie
27.08.2013r. Sprostowanie ogłoszenia
29.08.2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
17.09.2013r. Zmiana SIWZ
17.09.2013r. Zmiana ogłoszenia
02.10.2013r. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
02.10.2013r. Załącznik nr 5 po zmianie
04.10.2013r. Zmiana SIWZ
14.10.2013r. Unieważnienie postepowania
Powrót do listy przetargów