Dostawa i dystrybucja energii elektrycznej do obiektów Portu Lotniczego Wrocław S.A na rok 2014

Data dodania:16.10.2013r.
Termin składania ofert:26.11.2013r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych
Status:archiwalny

Nr sprawy: 4/2013/SPZ

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
16.10.2013r. Ogłoszenie
16.10.2013r. Sprostowanie ogłoszenia
17.10.2013r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
20.11.2013r. Zmiana SIWZ
09.12.2013r. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Powrót do listy przetargów