Dostawa energii elektrycznej do obiektów PLW S.A w roku 2015
Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów PLW S.A w roku 2015

Data dodania:08.09.2014r.
Termin składania ofert:06.11.2014r. godz. 10:00
21.10.2014r., godzina: 12:00
Tryb postępowania:przetarg nieograniczony na podstawie art. 10 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych
Status:archiwalny

Nr sprawy: 3/2014/SPZ


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
08.09.2014r. Ogłoszenie o zamówieniu
13.09.2014r. SIWZ
14.10.2014r. Zmiana ogłoszenia
14.10.2014r. Wyjaśnienie do SIWZ
14.10.2014r. Zmiany do SIWZ
14.10.2014r. Załącznik nr 1 po zmianie
14.10.2014r. Załącznik nr 2 po zmianie
14.10.2014r. Załącznik nr 3A po zmianie
14.10.2014r. Załącznik nr 3B po zmianie
14.10.2014r. Załącznik nr 3C po zmianie
14.10.2014r. Załącznik nr 4 po zmianie
14.10.2014r. Załącznik nr 6 po zmianie
14.10.2014r. Załącznik nr 7 wprowadzony zmianą
21.10.2014r. Zmina do SIWZ (2)
29.10.2014r. Zmany do SIWZ (3)
13.11.2014r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Powrót do listy przetargów