Dostawa energii elektrycznej dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. na lata 2016-2017

Data dodania:10.09.2015r.
Termin składania ofert:20.10.2015r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych
Status:archiwalny

Nr sprawy: 5/2015/SPZ

 


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
10.09.2015r. Ogłoszenie o zamówieniu
10.09.2015r. Sprostowanie Ogłoszenia o zamówieniu
15.09.2015r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
08.10.2015r. Wyjaśnienia i zmiany SIWZ; sprawa 5.2015.SPZ
04.11.2015r. INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
Powrót do listy przetargów