Dostawa dwóch pojazdów do tankowania statków powietrznych wraz z materiałami szkoleniowymi, szkoleniem oraz wymaganą dokumentacją

Data dodania:08.08.2017r.
Termin składania ofert:15.09.2017r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r poz. 2164 z późniejszymi zmianami)
Status:archiwalny

Nr sprawy: 2/2017/NZP

Miejsce składania ofert: siedziba Portu Lotniczego Wrocław S.A. przy ul. Granicznej 190, 54-530 Wrocław,
sekretariat (biuro Zarządu PLW S.A) Terminal, piętro II.

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
08.08.2017r. Ogłoszenie o zamówieniu 150-311144
08.08.2017r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 2.2017.NZP
08.08.2017r. Załącznik nr 1 - Formularz oferty
08.08.2017r. Załącznik nr 2 - Edytowalna wersja formularza JEDZ
08.08.2017r. Załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
08.08.2017r. Załącznik nr 4 - Wzów umowy
08.08.2017r. Załącznik nr 5 - Przykładowy projekt oświadczenia , o którym mowa w art 24 ust.11 Pzp
08.08.2017r. Załącznik nr 6 - Wykaz dostaw
08.08.2017r. Załącznik nr 7 - Specyfikacja techniczna przedmiotu dostawy
01.09.2017r. Pytania odpowiedzi i zmiany do treści SIWZ. 2.2017.NZP, pismo 1122
01.09.2017r. Załącznik nr 7 po zmianie pismem nr 1122
15.09.2017r. Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 Pzp
20.09.2017r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 2.2017.NZP, pismo 1189
Powrót do listy przetargów