Budowa płyty do odladzania oraz budowa drogi pożarowej na lotnisku im. Mikołaja Kopernika we Wrocławiu.

Data dodania:26.04.2012r.
Termin składania ofert:-
Tryb postępowania:Przetarg ograniczony na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z dnia 26.06.2010 r. ze zmianami)
Status:archiwalny

NR sprawy: 3/2012/IK

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 16/05/2012 GODZ. 12.00

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
26.04.2012r. Ogłoszenie o zamówieniu
26.04.2012r. Zmiana ogłoszenia (1)
26.04.2012r. Zmiana ogłoszenia (2)
10.05.2012r. Pytania i wyjaśnienia
11.05.2012r. Pytania i wyjaśnienia
22.06.2012r. Pytania i odpowiedzi
22.06.2012r. Załącznik Nr 1 do SIWZ
22.06.2012r. Załącznik Nr 1a do SIWZ
25.06.2012r. Pytania i odpowiedzi
27.06.2012r. Zmiana treści SIWZ
28.06.2012r. Pytania i odpowiedzi
02.07.2012r. Pytania i odpowiedzi
02.07.2012r. Załączniki
03.07.2012r. Pytania i odpowiedzi
03.07.2012r. Przedmiar
04.07.2012r. Pytania i odpowiedzi
04.07.2012r. Przedmiar
05.07.2012r. Pytania i odpowiedzi
05.07.2012r. Przedmiar
13.07.2012r. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
13.07.2012r. WYBÓR OFERTY
Powrót do listy przetargów