Budowa parkingu wschodniego na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu

Data dodania:17.02.2017r.
Termin składania ofert:03.03.2017r. godz. 10:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na podstawie regulaminu pn. Warunki Udzielenia Zamówienia (dalej: „WUZ”) wraz załącznikami.
Status:archiwalny

Nr sprawy: 18/N/2017

Termin składania ofert: 03.03.2017 do godz. 10:00

Miejsce składania ofert: sekretariat  Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, piętro II (biuro Zarządu)

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
17.02.2017r. Ogłoszenie o przetargu 18.N.2017
17.02.2017r. Warunki Udzielenia Zamówienia 18.N.2017
17.02.2017r. Załacznik nr 1 Formularz oferty
17.02.2017r. Załacznik nr 2 Wykaz doświadczenia
17.02.2017r. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta warunków udziału w postepowaniu
17.02.2017r. Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
17.02.2017r. Załącznik nr 5 Przedmiar robót
17.02.2017r. Załącznik nr 6 Umowa parking wschodni
17.02.2017r. Załącznik nr 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
17.02.2017r. Załącznik nr 8 Dokumentacja projektowa
17.02.2017r. Załącznik nr 9 TOM VI - STWiORB _PARKING WSCHODNI
28.02.2017r. Pytania i zmiany WUZ 18.N.2017 pismo 0286
28.02.2017r. Zmiany WUZ. załącznik do pisma 0286
10.03.2017r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.18.N.2017
Powrót do listy przetargów