Budowa dwóch parkingów dla samochodów osobowych na terenie Portu Lotniczego we Wrocławiu

Data dodania:05.05.2016r.
Termin składania ofert:30.05.2016r. godz. 16:00
27.05.2016r., godzina: 16:00
23.05.2016r., godzina: 16:00
20.05.2016r., godzina: 16:00
19.05.2016r., godzina: 16:00
Tryb postępowania:Przetarg nieograniczony na zasadach określonych w Regulaminie postępowania pod nazwą: „Warunkami Udzielenia Zamówienia” (dalej także: „WUZ”).
Status:archiwalny

Nr sprawy: PLWSA 25/N/2016Miejsce składania ofert: Sekretariacie Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, piętro II


Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
05.05.2016r. Warunki Udzielenia Zamówienia.25.N.2016
05.05.2016r. Załacznik nr1. Formularz.oferty
05.05.2016r. Załacznik nr2. Wykaz doświadczenia
05.05.2016r. Załącznik nr3. Oświadczenie o spełnieniu przez Oferenta warunków udziału w postepowaniu
05.05.2016r. Załącznik nr4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
05.05.2016r. Załącznik nr5.A. Kosztorys ślepy
05.05.2016r. Załącznik nr5.B. Kosztorys ślepy
05.05.2016r. Załącznik nr6. Umowa
05.05.2016r. Załącznik nr7. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia
05.05.2016r. Załącznik nr8. Dokumentacja projektowa
16.05.2016r. Zmiana WUZ. pismo 0740.2016
16.05.2016r. Zmiana do Załącznika nr 8 wg pisma 0740.2016
17.05.2016r. Zmiana WUZ.pismo 0752.2016
20.05.2016r. Zmiana WUZ.pismo 0780.2016
24.05.2016r. Wyjaśnienia i zmiany WUZ.pismo 0792.2016
24.05.2016r. Zmiana Załącznika nr 5A.pismo 0792.2016
24.05.2016r. Zmiana Załącznika nr 5B.pismo 0792.2016
24.05.2016r. Zmiana do Załącznika nr 8 wg pisma 0792.2016
16.06.2016r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 25.N.2016
Powrót do listy przetargów