Budowa bazy paliw na Lotnisku Wrocław-Strachowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data dodania:26.09.2019r.
Termin składania ofert:-
Tryb postępowania:Przetarg ograniczony, dwuetapowy na zasadach określonych w Ogłoszeniu oraz Warunkami Udzielenia Zamówienia (dalej także; „WUZ”)
Status:archiwalny

Nr sprawy: 64/N/2019

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do 10.10.2019 r. do godz. 10:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: sekretariat Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, Piętro II – na zasadach określonych w ogłoszeniu.

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
26.09.2019r. Ogłoszenie o przetargu nr ogłoszenia 1143 sprawa 64.N.2019
26.09.2019r. Klauzula nformacyjna o przetwarzanu danych osobowych sprawa 64.N.2019
26.09.2019r. Przykładowe zobowiązanie podmiotu trzeciego sprawa 64.N.2019
26.09.2019r. Przykładowy formularz wniosku sprawa 64.N.2019
07.10.2019r. Zmiana ogłoszenia o przetargu (ogłoszenia nr 1143), nr 1190, sprawa 64.N.2019
10.10.2019r. Informacja o złożonych wnioskach 64.N.2019
21.10.2019r. Unieważnienie postępowania sprawa 64.N.2019
Powrót do listy przetargów