Budowa bazy paliw na Lotnisku Wrocław-Strachowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ponowienie)

Data dodania:24.10.2019r.
Termin składania ofert:-
Tryb postępowania:Przetarg ograniczony, dwuetapowy na zasadach określonych w Ogłoszeniu oraz Warunkami Udzielenia Zamówienia (dalej także: „WUZ”)
Status:aktualny

Nr sprawy : 64/II/N/2019


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: do 05.11.2019 do godz. 14:00


Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: sekretariat Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A,. ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław, Terminal, Piętro II – na zasadach określonych w Ogłoszeniu.

 

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
24.10.2019r. Ogłoszenie o przetargu; nr ogłoszenia 1283 sprawa 64.II.N.2019
24.10.2019r. Klauzula nformacyjna o przetwarzanu danych osobowych; sprawa 64.II.N.2019
24.10.2019r. Przykładowy formularz wniosku; sprawa 64.II.N.2019
24.10.2019r. Przykładowy wykaz doświadczenia, sprawa 64.II.N.2019
24.10.2019r. Przykładowy wykaz osób, sprawa 64.II.N.2019
24.10.2019r. Przykładowe zobowiązanie podmiotu trzeciego; sprawa 64.II.N.2019
05.11.2019r. Informacja o złożonych wnioskach 64.II.N.2019
23.01.2020r. Informacja z sesji otwarcia ofert, pismo 0128, sprawa 64.II.N.2019
20.02.2020r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 64.II.N.2019 pismo 0270
20.04.2020r. Informacja o unieważnieniu postępowania, sprawa 64.II.N.2019
Powrót do listy przetargów