tent

Audyt zewnętrzny projektu nr 2008-PL-92004-S „Comprehensive study and technical documentation of development of an international airport Wroclaw” Portu Lotniczego Wrocław S.A.

Data dodania:14.10.2011r.
Termin składania ofert:31.10.2011r. godz. 10:00
28.10.2011r., godzina: 10:00
Tryb postępowania:przetarg nieograniczony
Status:archiwalny

Dokumenty:

Data dodania: Nazwa dokumentu:
14.10.2011r. Ogłoszenie o zamówieniu
14.10.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
20.10.2011r. Pytania, odpowiedzi na pytania i zmiany SIWZ
20.10.2011r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16.11.2011r. Zawiadomienie o wyborze oferty
Powrót do listy przetargów