Dokumenty

Po przejściu kontroli bezpieczeństwa podróżni udający się do krajów spoza strefy Schengen podlegają kontroli granicznej dokumentów.
Pasażerów podróżujących do krajów należących do strefy Schengen kontrola graniczna dokumentów nie dotyczy.
Więcej o układzie z Schengen, w tym państwa członkowskie.

 

Uwaga! Na wrocławskim lotnisku dostępne są bramki do automatycznej kontroli dokumentów. Bramki są ustawione przy wejściu i wyjściu ze strefy Non Schengen. Z bramek mogą korzystać pełnoletni obywatele UE, EOG i Szwajcarii, posiadający dokument biometryczny: paszport lub dowód osobisty.
Zachęcamy do korzystania z automatycznej kontroli granicznej. Zobacz wideo, kto może skorzystać z tej usługi:

UWAGA. Z uwagi na wzmożoną kontrolę paszportową prowadzoną przez Straż Graniczną (rejsy Non – Schengen), Port Lotniczy Wrocław zaleca pasażerom odlatującym  wcześniejsze przejście do stanowisk odpraw kontroli paszportowej w hali odlotów.

Dokumentami mogącymi potwierdzić tożsamość osoby w celu przekroczenia granicy są:

  • dowód osobisty,
  • paszport.

Wszystkie pozostałe dokumenty (np. legitymacja, prawo jazdy, akt urodzenia lub małżeństwa, itp.)  nie uprawniają do wejścia na pokład samolotu.

Zasady te dotyczą również dzieci, które powinny posiadać jeden z następujących dokumentów:

  • dowód osobisty,
  • paszport.

Uwaga. Od 26 czerwca 2012 r. straciły ważność wpisy dzieci w paszportach rodziców. Od tego dnia dzieci muszą podróżować z własnym dokumentem. Paszporty rodziców zachowują ważność. Tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci.

Podróżowanie do Wielkiej Brytanii po 31 stycznia 2020

31 stycznia 2020 roku Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską. Przypominamy, że obywatele państw należących do Unii Europejskiej będą podróżować na Wyspy Brytyjskie na dotychczasowych zasadach. Do przekroczenia granicy potrzebny jest jeden z następujących dokumentów: ważny dowód tożsamości lub paszport. Sytuacja może ulec zmianie w ciągu 2020 roku, jednak władze Wielkiej Brytanii poinformują o tym z odpowiednim wyprzedzeniem.

W związku z wejściem z dniem 12 stycznia 2020 roku nowelizacji przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, informujemy, iż:
- na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/gov/Sprawdz-czy-dowod-osobisty-jest-uniewazniony-lub-zawieszony każdy obywatel może wpisując serię i nr dokumentu sprawdzić np. czy dowód osobisty jest unieważniony;
- szersze informacje zawarte w RDO czy PESEL dostępne są dla osób, które posiadają profil zaufany lub e-dowód na stronie:
https://www.gov.pl/web/gov/uslugi-dla-obywatela/#dokumenty-i-dane-osobowe
Unieważniony lub zawieszony dowód osobisty, może skutkować odmową przyjęcia pasażera na pokład (brak ważnego dokumentu podczas kontroli granicznej). Szczegóły dot. nowelizacji przepisów, można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z Placówką Straży Granicznej.

Na lotnisku dokumenty należy okazać:

  1. Podczas odprawy biletowo-bagażowej.
  2. Podczas kontroli bezpieczeństwa.
  3. Podczas kontroli paszportowej (dotyczy tylko osób podróżujących do państw spoza strefy Schengen).
  4. Przed wejściem na pokład samolotu (podczas boardingu).

Dangerous Goods czyli Materiały Niebezpieczne w transporcie lotniczym

Niektóre materiały, których używamy w naszym codziennym życiu, wydają się nieszkodliwe: lakiery do włosów, baterie litowe, perfumy, zapałki i in. Jednak mogą być one bardzo niebezpieczne podczas transportu drogą powietrzną. Dla własnego bezpieczeństwa i unikania potencjalnych kar bardzo ważne jest, aby przed lotem dokładnie przeczytać poniżej zawarte informacje:
Baterie litowe są zawarte w wielu przedmiotach użytku codziennego . Twój telefon komórkowy, laptop, tablet lub nawet kamera są zasilane akumulatorami litowo-jonowymi. Po uszkodzeniu, zwarciu lub przegrzaniu akumulatory mogą się zapalić. Pamiętaj aby nosić swoje przenośne urządzenia elektroniczne (np. aparaty fotograficzne, laptopy i telefony) w bagażu podręcznym, a nie w bagażu rejestrowanym. Na pokładzie samolotu możemy korzystać z naszych laptopów, czytników e-booków, tabletów lub odtwarzaczy MP3 do pracy, czytania, słuchania muzyki lub oglądania filmów. Nawet nasze telefony komórkowe mogą być używane w większości samolotów, np.  proste gry. Należy jednak pamiętać, że mogą one zakłócać prawidłowe działanie sprzętu samolotu. Dlatego należy je zawsze przełączać na „tryb samolotowy”.

Elektroniczne papierosy (e-papierosy) zawierają baterię i element grzewczy, który odparowuje parę ciekłą, aby symulować palenie tytoniu. Do Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) zgłoszono kilka incydentów związanych z przegrzaniem e-papierosów, co spowodowało pożar w bagażu rejestrowanym. Z tego powodu urządzenia te mogą być przewożone wyłącznie w kabinie, a ładowanie ich na pokładzie samolotu jest zabronione.

Osobiste urządzenia transportowe czyli małe urządzenia do transportu osobistego zasilane baterią litową, znane również jako hoverboards, urządzenia samobalansujące lub płyty grawitacyjne, były jednym z ostatnio sprzedawanych urządzeń. Zdarzały się jednak wypadki, w których przedmioty te lub ich akumulatory przegrzewały się, zapalały się, a nawet eksplodowały. Pasażerom nie wolno przewozić tych baterii w bagażu rejestrowanym, ponieważ baterie mają wskaźnik 100 Wh lub więcej. Z powodu wysokiego ryzyka stwarzanego przez te urządzenia wiele linii lotniczych postanowiło dodatkowo ograniczyć transport w kabinie. Bezpieczniej jest więc zostawić te przedmioty w domu podczas lotu.

Powrót do Na lotnisku – poradnik


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF