Dokumenty

Po przejściu kontroli bezpieczeństwa podróżni udający się do krajów spoza strefy Schengen podlegają kontroli granicznej dokumentów.
Pasażerów podróżujących do krajów należących do strefy Schengen kontrola graniczna dokumentów nie dotyczy.
Więcej o układzie z Schengen, w tym państwa członkowskie.

UWAGA. Z uwagi na wzmożoną kontrolę paszportową prowadzoną przez Straż Graniczną (rejsy Non – Schengen), Port Lotniczy Wrocław zaleca pasażerom odlatującym  wcześniejsze przejście do stanowisk odpraw kontroli paszportowej w hali odlotów.

Dokumentami mogącymi potwierdzić tożsamość osoby w celu przekroczenia granicy są:

  • dowód osobisty,
  • paszport.

Wszystkie pozostałe dokumenty (np. legitymacja, prawo jazdy, akt urodzenia lub małżeństwa, itp.)  nie uprawniają do wejścia na pokład samolotu.

Zasady te dotyczą również dzieci, które powinny posiadać jeden z następujących dokumentów:

  • dowód osobisty,
  • paszport.

Uwaga. Od 26 czerwca 2012 r. straciły ważność wpisy dzieci w paszportach rodziców. Od tego dnia dzieci muszą podróżować z własnym dokumentem. Paszporty rodziców zachowują ważność. Tracą ją jedynie zawarte w nich adnotacje dotyczące dzieci.

Na lotnisku dokumenty należy okazać:

  1. Podczas odprawy biletowo-bagażowej.
  2. Podczas kontroli bezpieczeństwa.
  3. Podczas kontroli paszportowej (dotyczy tylko osób podróżujących do państw spoza strefy Schengen).
  4. Przed wejściem na pokład samolotu (podczas boardingu).

Powrót do Na lotnisku – poradnik


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF