Statystyki – rok 2017

Operacje lotnicze w roku 2017:

operacje lotnicze XII 2017

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2029 1794 2139 2157 2378 2558 2657 2669 2784 2387 2131 2053


Ruch pasażerski
w roku 2017:

ruch pasażerski XII 2017

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
182728 177037 197530 217578 243463 279627 315482 305789 293128 239042 201708 201914


Cargo [tony]
w roku 2017:

cargo XII 2017 pl


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
fracht lotniczy – bezpośredni 199,6 163,9 208,2 158,9 69,7 30,6 20,4 23,5 47,4 26,5 41,1 35,5
fracht lotniczy – RFS 647,8 793,5 864,5 778,5 921,3 903,2 705,6 912,5 927,9 1002,3 929,9 627,7
RAZEM 847,4 957,4 1072,7 937,4 991,0 933,8 726,0 936,0 975,3 1028,8 971,0 663,2

Drukuj stronę