Statystyki – rok 2018

Operacje lotnicze w roku 2018:

operacje lotnicze 2018

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2298 2099 2417 2621 2789 3170 3267 3159 3231 2724 2381 2306


Ruch pasażerski
w roku 2018:

ruch pasażerski 2018

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
201852 189306 215139 255140 288061 352701 374772 373248 351356 280532 233721 231725


Cargo [tony]
w roku 2018:

cargo 2018 pl


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
fracht lotniczy – bezpośredni 165,6 86,6 75,1 103,0 36,4 28,6 26,7 25,6 29,7 29,1 32,2 28,3
fracht lotniczy – RFS 728,8 719,3 873,5 675,5 695,7 853,2 838,2 892,5 823,0 853,0 921,3 884,3
RAZEM 894,4 805,9 948,6 778,5 732,1 881,8 864,9 918,1 852,7 882,1 953,5 912,6

Drukuj stronę