Statystyki – rok 2015

Operacje lotnicze w roku 2015:

operacje lotnicze XII 2015

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1650 1638 1839 1923 2153 2486 2411 2337 2361 2147 1831 1734


Ruch pasażerski
w roku 2015:

ruch pasażerski XII 2015

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
141942 141657 161771 178067 200442 239886 256099 248491 237954 199411 159049 155246


Cargo [tony]
w roku 2015:

cargo XII 2015 pl - v2


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
fracht lotniczy – bezpośredni 9,1 8,9 4,1 4,2 9,0 13,6 30,2 8,1 10,5 33,6 91,9 168,1
fracht lotniczy – RFS 387,1 428,4 501 493,9 375,9 423,7 1004,2 729 424,9 506 549,3 586,2
RAZEM 396,2 437,3 505,1 498,1 384,9 437,3 1034,4 737,1 435,4 539,6 641,2 754,3

Drukuj stronę