Statystyki – rok 2019

Operacje lotnicze w roku 2019:

operacje lotnicze 2019

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
2347 2154 2468 2602 2929 3313 3328 3247 3095 2739 2373 2372


Ruch pasażerski
w roku 2019:

ruch pasażerski 2019

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
225880 221089 245470 271414 317815 365693 387772 384419 365254 291450 233891 237879


Cargo [tony]
w roku 2019:

cargo 2019 pl


I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
fracht lotniczy – bezpośredni 23,0 19,5 22,1 21,2 25,6 22,8 26,6 25,2 24,5 16,0 33,5 21,2
fracht lotniczy – RFS 726,7 935,0 957,0 816,5 848,5 862,5 905,3 850,0 1000,0 1019,0 1015,7 844,0
RAZEM 749,7 954,5 979,1 837,7 874,1 885,3 931,9 875,2 1024,5 1035,0 1049,2 865,2

Drukuj stronę