Terminal z infrastrukturą

Baner UE

Płyta

Projekt „Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”
dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet: VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T,
działanie: 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T,
umowa POIS.06.03.00-00-001/09-00 zawarta 28.03.2011 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Dofinansowanie zgodnie z umową wynosi 128 110 000,00 zł.
Projekt realizowany od 2008 do 2012 roku.
Przedmiotem projektu była budowa nowego terminala pasażerskiego oraz towarzyszącej mu infrastruktury okołoterminalowej i lotniskowej zapewniającej zwiększenie przepustowości do 3,3 mln pasażerów na rok oraz zapewnienie wysokiego standardu świadczonych usług.

www.pois.gov.pl


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF