Projekt TEN-T 2008

Projekt TENT
Projekt TENT
Projekt nr 2008-PL-92004-S „Kompleksowa dokumentacja studialna i techniczna dla rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław” współfinansowany przez Komisję Europejską w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.
Decyzja K(2009)4177 z 25.05.2009 oraz Decyzja zmieniająca K(2010)7697 z dnia 29.10.2010.
Ostateczna wartość projektu 845 450, 45 euro w tym dofinansowanie w wysokości 422 725, 23 euro.
Projekt był odpowiedzią na pilną potrzebę zdiagnozowania sytuacji i planowania kierunków rozwoju Portu Lotniczego we Wrocławiu poprzez precyzyjne określenie potrzeb portu i etapów dostosowania go do zmieniających się warunków.
Zakładał opracowanie szeregu analiz dotyczących potencjalnych pasażerów, przewoźników jak również dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia inwestycji.

Projekt realizowany był w okresie od stycznia 2009 r. do grudnia 2011 r.