Projekt POIS 8.4

Projekt POIS 8.4

Projekt POIS 8.4
Projekt „Poprawa bezpieczeństwa i ochrony w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.”
dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet: VIII: Bezpieczeństwo Transportu i Krajowe Sieci Transportowe,
działanie: 8.4 Bezpieczeństwo i Ochrona Transportu Lotniczego,
umowa POIS.08.04.00-00-001/09-00 zawarta 02.04.2010 z Centrum Unijnych Projektów Transportowych
oraz aneks z POIS.08.04.00-00-001/09-01 z 19.08.2011 i POIS.08.04.00-00-001/09-02 z 16.12.2013.
Wartość projektu 17 441 218,56 zł w tym dofinansowanie w wysokości 11 725 960,79 zł.
Całokształt działań polegał na zakupie dóbr inwestycyjnych stanowiących specjalistyczne wyposażenie z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa Portu Lotniczego Wrocław S.A. do sprawnego i zgodnego z wymogami odprawiania wszystkich pasażerów.

www.pois.gov.pl


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF