Projekt TEN-T 2013

Projekt TENT

Projekt TENT 2013

Projekt nr 2013-PL-91065-S „Dokumentacja Techniczna i środowiskowa ma potrzeby integracji modalnej Portu Lotniczego Wrocław” współfinansowany przez Komisję Europejską w dziedzinie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.
Decyzja Komisji C(2014)8790 z dnia 18.11.2014
Projekt ma na celu przyspieszenie wdrożenia projektu TEN-T poprzez opracowanie dokumentacji środowiskowej i projektowej, tak by umożliwić realizację prac inwestycyjnych w kolejnej perspektywie finansowej.
Projekt realizowany do grudnia 2015 r.