Dodatkowe obiekty infrastruktury

Baner UE

Płyta do odladzania
Projekt „Port Lotniczy Wrocław – dodatkowe obiekty infrastruktury” dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
priorytet: VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T,
działanie: 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T,
umowa POIS.06.03.00-00-018/15-00 zawarta w 2015 roku z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.
Dofinansowanie zgodnie z umową wynosi 46 342 794,22 zł.
Projekt jest realizowany do grudnia 2015 roku.
Przedmiotem Projektu jest rozwoju lotniska i dostosowania go do realizacji nowych zadań oraz obsługi coraz większej liczby pasażerów i co za tym idzie – konieczność realizacji inwestycji infrastrukturalnych. Dotyczy to budowy i rozbudowy obiektów infrastrukturalnych, jak i przedsięwzięć nieinfrastrukturalnych – zakupów sprzętu pozwalających na obsługę odpowiedniej liczby statków powietrznych, zapewniających stały rozwój Portu Lotniczego Wrocław.

www.pois.gov.pl