Zarząd

Dariusz KuśDariusz Kuś – od stycznia 2007 jest Prezesem Portu Lotniczego Wrocław S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Graduate School of Banking w Kolorado. Wcześniej zasiadał w zarządzie Banku Współpracy Europejskiej oraz prowadził projekty finansowania dużych inwestycji, głównie w branży biopaliw. W swojej karierze był również dyrektorem Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Banku S.A. oraz Departamentu Skarbu w Banku Zachodnim WBK S.A. Wykładał także na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej.

Dariusz Kuś – President of the Management Board Wroclaw Airport. Graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Wroclaw and from the Graduate School of Banking in Colorado. He was a Member of the Management Board in bank BWE (Bank of European Cooperation). Next he was leading investment projects, mainly in the bioenergy sector. During his professional career he worked also as the director of Corporate Banking Department in Kredyt Bank as well as the director of Treasury Division in Bank Zachodni WBK.

 

Przemysław Myszakowski

Przemysław Myszakowski – Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Wcześniej pracował min. we wrocławskiej kancelarii prawnej Nowakowski i Wspólnicy Sp. k. gdzie jako wspólnik specjalizował się w prawie gospodarczym i prawie spółek handlowych. Był również zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przemysław Myszakowski – Vice President of the Management Board Wroclaw Airport. Graduated from the Faculty of Law, Administration and Economy at the University of Wrocław. An attorney-at-law, member of Bar Association of Attorneys-at-Law in Wrocław. He worked in Nowakowski i Wspólnicy Sp. k. law office where he was specializing in economic law and commercial companies’ law. He was also a Deputy Director of Law Department in Chancellary of Prime Minister.

 

Cezary Pacamaj – Wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, gdzie ukończył studia podyplomowe MBA. Posiada długoletnie doświadczenie zawodowe oraz menadżerskie. Dotychczas sprawował funkcję Prezesa Zarządu Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Wcześniej był Wiceprezesem Kolei Dolnośląskich S.A., gdzie zarządzał pionem handlowym, marketingiem i promocją Spółki. W swojej karierze był także m.in. Prezesem Zarządu Interferie Medical Spa Sp. z o.o. Swoje pierwsze doświadczenia menadżerskie zdobywał w międzynarodowej firmie Imperial Tobacco, w której na różnych kierowniczych stanowiskach pracował kilkanaście lat. Cezary Pacamaj do niedawna pełnił także funkcję członka Rady Nadzorczej Portu Lotniczego Wrocław S.A., a wcześniej był przewodniczącym Rady Nadzorczej Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki S.A.


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF