Zarząd

Dariusz KuśDariusz Kuś – od stycznia 2007 jest prezesem Portu Lotniczego Wrocław S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Graduate School of Banking w Kolorado. Wcześniej zasiadał w zarządzie Banku Współpracy Europejskiej oraz prowadził projekty finansowania dużych inwestycji, głównie w branży biopaliw. W swojej karierze był również dyrektorem Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Banku S.A. oraz Departamentu Skarbu w Banku Zachodnim WBK S.A. Wykładał także na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej.

Dariusz Kuś – President of the Management Board Wroclaw Airport. Graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Wroclaw and from the Graduate School of Banking in Colorado. He was a Member of the Management Board in bank BWE (Bank of European Cooperation). Next he was leading investment projects, mainly in the bioenergy sector. During his professional career he worked also as the director of Corporate Banking Department in Kredyt Bank as well as the director of Treasury Division in Bank Zachodni WBK.

 

Agata Granatowska – wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Prawo. Posiada certyfikację oraz doświadczenie w zarządzaniu projektami. Pracowała w spółkach samorządowych, pełniąc m.in. funkcję pełnomocnika zarządu w spółce organizującej igrzyska The World Games 2017 (Wrocławski Komitet Organizacyjny-Światowe Igrzyska  Sportowe 2017), dyrektora operacyjnego w piłkarskim Śląsku czy zastępcy dyrektora ds. Komercjalizacji i Organizacji Eventów na Stadionie Wrocław.

Agata Granatowska – Vice President of the Management Board Wroclaw Airport. Graduated from the Faculty of Law, Administration and Economy at the University of Wrocław where she was granted master’s degree in Law. She holds an appropriate certficates and experience in project management. She worked in municipal corporations, i.a. as a Board Plenipotentiary in Wrocław Organizing Committee for The World Games 2017, Operations Director in WKS Śląsk Wrocław or Deputy Director for Commercialization and Events Organization at Stadium Wrocław.

 

Przemysław MyszakowskiPrzemysław Myszakowski – wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Wcześniej pracował min. we wrocławskiej kancelarii prawnej Nowakowski i Wspólnicy Sp. k. gdzie jako wspólnik specjalizował się w prawie gospodarczym i prawie spółek handlowych. Był również zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Przemysław Myszakowski – Vice President of the Management Board Wroclaw Airport. Graduated from the Faculty of Law, Administration and Economy at the University of Wrocław. An attorney-at-law, member of Bar Association of Attorneys-at-Law in Wrocław. He worked in Nowakowski i Wspólnicy Sp. k. law office where he was specializing in economic law and commercial companies’ law. He was also a Deputy Director of Law Department in Chancellary of Prime Minister.


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF