Uzgodnienie tymczasowej przeszkody lotniczej

Uzgadnianie lokalizacji tymczasowych przeszkód lotniczych (dźwigów samojezdnych, żurawi wieżowych, pomp betonu, podnośników itp.)

Ustawą z dnia 14 grudnia 2018r. o zmianie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019r., poz. 235) wprowadzone zostały przepisy obligujące do uzgadniania z Zarządzającym Lotniskiem Wrocław-Strachowice lokalizacji dźwigów przekraczających wysokość wyznaczoną przez powierzchnie ograniczające przeszkody w otoczeniu lotniska.

Zgodnie z art. 87 ust. 4 Prawa lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183 z późn. zm.) wszystkie obiekty stałe, tymczasowe oraz ruchome stanowiące przeszkody lotnicze (tzn. przewyższające powierzchnie ograniczające przeszkody wyznaczone dla lotniska Wrocław-Strachowice), muszą zostać uzgodnione przez Zarządzającego Lotniskiem i Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Wniosek o uzgodnienie posadowienia przeszkody lotniczej należy składać jednocześnie do Zarządzającego lotniskiem na adres:

Port Lotniczy Wrocław S.A.
ul. Granicza 190
54-530 Wrocław

oraz odrębny wniosek (do pobrania ze strony PAŻP) należy złożyć w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej zapewniającej służbę ruchu lotniczego na lotnisku Wrocław-Strachowice na adres:

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
ul. Wieżowa 8
02-147 Warszawa

Wniosek należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy rozpatrzenie wniosku będzie wymagało dodatkowych informacji, wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności uzupełnienia złożonego wniosku.

Uzgodnienie będzie wydane w formie papierowej.

Zamiar posadowienia/pracy dźwigów (po uzyskaniu uzgodnienia) należy zgłaszać na adres e-mail: [email protected]


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF