Formularz zgłaszania zagrożeń

Jeżeli jesteś pracownikiem Portu, pasażerem lub po prostu znalazłeś się na lotnisku lub w jego otoczeniu i zauważyłeś niepokojące Cię zdarzenie, zjawisko lub problem, który w Twoim odczuciu może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lotniczego i być przyczyną incydentu lub wypadku….
Nie wahaj się zawiadomić nas o tym. Możesz w ten sposób, nawet anonimowo, przyczynić się do zapobiegnięcia niebezpieczeństwu i uchronić czyjeś zdrowie lub życie.
W ramach wprowadzonego na lotnisku Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (Safety Management System – SMS), każde takie zgłoszenie będzie wnikliwie zbadane, z zachowaniem całkowitej poufności źródeł informacji. Gwarantujemy także, że nie będziemy podejmować działań przeciwko osobom, które nieświadomie i nie działając w złej wierze przyczyniły się do powstania zagrożenia.
Naszym wspólnym celem jest zapewnienie najwyższego, praktycznie możliwego i akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa.

Safety Manager H24/7
Tel.: +48 /71/ 3581 334
email: [email protected]


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF