Drony – bezzałogowe statki powietrzne

Wykorzystywanie dronów do celów rekreacyjnych i sportowych stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Należy jednak pamiętać o podstawowych zasadach dotyczących ich bezpiecznego użytkowania w polskiej przestrzeni powietrznej.

Drony – bezzałogowe statki powietrzneDrony – bezzałogowe statki powietrzne

Podstawowe zasady korzystania z bezzałogowych statków powietrznych:

1. Nie można latać w pobliżu lotnisk i lądowisk, bezpośrednio nad ludźmi, budynkami oraz drogami.
2. Dron musi pozostawać w zasięgu wzroku operatora.
3. Osoba pilotująca Dron zawsze odpowiada za zachowanie bezpiecznej odległości od innych obiektów i utrzymanie bezpiecznej wysokości w sposób umożliwiający uniknięcie kolizji z innym użytkownikiem przestrzeni powietrznej.
4. W przestrzeni na wysokościach powyżej 150 metrów lata większość załogowych statków powietrznych, dla których to minimalna wysokość lotu.
5. Niektóre rodzaje statków powietrznych np. paralotnie, motolotnie mogą latać na niższych wysokościach.
6. Świadectwo Kwalifikacji to dokument potwierdzający, że operator urządzenia bezzałogowego potrafi nim w sposób bezpieczny sterować, posiada wymagane badania lekarskie oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Świadectwo Kwalifikacji jest wydawane przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, po pozytywnym zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
7. Zgodnie z art. 212 ust. 1 lit. A ustawy z 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze: kto wykonując lot przy użyciu statku powietrznego, narusza przepisy dotyczące ruchu lotniczego obowiązujące w obszarze, w którym lot się odbywa, podlega karze pozbawienia wolności do lat pięciu.
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, jako zarządzający przestrzenią powietrzną w Polsce, opracowała specjalną aplikację http://ai.pansa.pl/dron/ Jest to dostęp do mapy wybranych struktur przestrzeni w których, nie można latać lub jest wymagana koordynacja lotów bezzałogowych statków powietrznych i modeli latających o masie nie większej niż 25 kg i wykonywanych wyłącznie w zasięgu wzroku operatora.

Mapa pokazuje obszary całkowicie wyłączone dla lotów dronów lub w których wymagana jest koordynacja lotów z zarządzającymi tymi przestrzeniami i wcześniejsze otrzymanie zgody.

Pilotowanie w w/w obszarze wymaga uzyskania zgody. Samo zgłoszenie zamiaru wykonania lotu nie jest równoznaczne z WYRAŻENIEM ZGODY na niego.

Operator drona musi mieć zgodę zarządzającego tylko, jeżeli lot wykonywany jest w granicach lotniska (ogrodzenie).

Wnioski o przeprowadzenie lotów bezzałogowych znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.pansa.pl/u-space/

Szczegółowych informacji dotyczących wykorzystania dronów w przestrzeni powietrznej uzyskanie Państwo na stronach:

oraz Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP): www.pansa.pl/u-space, www.pansa.pl/drony-kontakt .


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF