Bezpieczeństwo operacji lotniczych

Nadrzędnym i priorytetowym celem każdego zarządzającego lotniskiem jest zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań oraz trwałą zdolność zarządzającego lotniskiem do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej jest Certyfikat lotniska użytku publicznego wydawany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Celem procesu certyfikacji jest zbadanie i ocena zdolności zarządzającego lotniskiem do trwałego zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Tylko pozytywny wynik tego procesu stanowi podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji o wydaniu Certyfikatu dla danego lotniska.
Dotychczas Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał zgodnie z obowiązującymi przepisami dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. następujące certyfikaty lotniska użytku publicznego:
PL – 001/EPWR/2007
PL – 002/EPWR/2008
PL – 003/EPWR/2011
PL – 004/EPWR/2014

Każdy kolejny Certyfikat Lotniska został wydany z najdłuższym możliwym terminem ważności, co potwierdza spełnienie przez Port Lotniczy Wrocław S.A. obowiązujących przepisów międzynarodowych i krajowych oraz zapewnia bezpieczne funkcjonowanie
i wykonywanie operacji lotniczych na naszym lotnisku.

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej (nr 139/2014) wprowadzony został na poziomie unijnym system certyfikacji dotyczący lotnisk, oparty na nowych zasadach i procedurach. W dniu 1 sierpnia 2017 r. zakończył się proces konwersji certyfikatu lotniska Wrocław-Strachowice według przepisów Unii Europejskiej. Został on uwieńczony wydaniem nowego certyfikatu lotniska użytku publicznego nr PL/EPWR/001. Nowy certyfikat został wydany na czas nieokreślony.


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF