Bezpieczeństwo operacji lotniczych

Nadrzędnym i priorytetowym celem każdego zarządzającego lotniskiem jest zapewnienie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań oraz trwałą zdolność zarządzającego lotniskiem do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej jest Certyfikat lotniska użytku publicznego wydawany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
Celem procesu certyfikacji jest zbadanie i ocena zdolności zarządzającego lotniskiem do trwałego zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych. Tylko pozytywny wynik tego procesu stanowi podstawę do podjęcia przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego decyzji o wydaniu Certyfikatu dla danego lotniska.
Dotychczas Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał zgodnie z obowiązującymi przepisami dla Portu Lotniczego Wrocław S.A. następujące certyfikaty lotniska użytku publicznego:
PL – 001/EPWR/2007
PL – 002/EPWR/2008
PL – 003/EPWR/2011
PL – 004/EPWR/2014

Każdy kolejny Certyfikat Lotniska został wydany z najdłuższym możliwym terminem ważności, co potwierdza spełnienie przez Port Lotniczy Wrocław S.A. obowiązujących przepisów międzynarodowych i krajowych oraz zapewnia bezpieczne funkcjonowanie
i wykonywanie operacji lotniczych na naszym lotnisku.


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF