The Board of Directors

Dariusz KuśDariusz Kuś – President of the Management Board Wroclaw Airport. Graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Wroclaw and from the Graduate School of Banking in Colorado. He was a Member of the Management Board in bank BWE (Bank of European Cooperation). Next he was leading investment projects, mainly in the bioenergy sector. During his professional career he worked also as the director of Corporate Banking Department in Kredyt Bank as well as the director of Treasury Division in Bank Zachodni WBK.

Dariusz Kuś – od stycznia 2007 jest prezesem Portu Lotniczego Wrocław S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Graduate School of Banking w Kolorado. Wcześniej zasiadał w zarządzie Banku Współpracy Europejskiej oraz prowadził projekty finansowania dużych inwestycji, głównie w branży biopaliw. W swojej karierze był również dyrektorem Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Banku S.A. (Grupa KBC) oraz Departamentu Skarbu w Banku Zachodnim WBK S.A. (Grupa AIB) Wykładał także na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej.

Jarosław WróblewskiJarosław Wróblewski – From February 2010 Vice President of the Management Board of Wroclaw Airport Co. As Ministry of National Education’s scholar he graduated from Otto von Guericke Universitat in Germany and Poznan School of Banking with specialization in management. In previous years he held manager’s positions in international companies from chemical and power industry: PRAXAIR Polska, BOC, Eurofilms S.A, Invensys System. He was responsible for establishing and implementing a sales strategy, conquering new markets and implementing ISO 9000, ISO 9001:2000 systems. In 1995-1998 he was a consultant of the renowned German companies in the field of management, sales, marketing analysis and strategic contracts in European countries. At the same time he was a representative of two companies in the equipment for food gentrification industry. He is fluent in German and English.

Jarosław Wróblewski – Od lutego 2010 pełni stanowisko wiceprezesa Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. Jako stypendysta Ministerstwa Edukacji Narodowej ukończył Otto von Guericke Universität w Niemczech oraz Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu na kierunku zarządzanie. W ostatnich latach zajmował menedżerskie i dyrektorskie posady w międzynarodowych spółkach branży chemicznej i energetycznej: PRAXAIR Polska, BOC, Eurofilms S.A , Invensys System. Był odpowiedzialny za ustalanie strategii sprzedaży oraz jej realizację, zdobywanie nowych rynków oraz wdrożenie systemów ISO 9000, ISO 9001:2000. W latach 1995-1998 prowadził działalność gospodarczą świadcząc usługi doradcze w zakresie zarządzania, sprzedaży, analiz marketingowych oraz obsługi strategicznych kontraktów w krajach europejskich dla renomowanych firm niemieckich, prowadząc jednocześnie przedstawicielstwo dwóch firm AWILA Maschinenfabrik GmbH, Duevelsdorf KG z branży urządzeń do uszlachetniania żywności. Podczas swojej kariery zawodowej uczestniczył w wielu projektach i szkoleniach w kraju i za granicą. Biegle posługuje się językami niemieckim i angielskim


Print | Save as PDF