The Board of Directors

Dariusz KuśDariusz Kuś – President of the Management Board Wroclaw Airport. Graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Wroclaw and from the Graduate School of Banking in Colorado. He was a Member of the Management Board in bank BWE (Bank of European Cooperation). Next he was leading investment projects, mainly in the bioenergy sector. During his professional career he worked also as the director of Corporate Banking Department in Kredyt Bank as well as the director of Treasury Division in Bank Zachodni WBK.

Dariusz Kuś – od stycznia 2007 jest prezesem Portu Lotniczego Wrocław S.A. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Graduate School of Banking w Kolorado. Wcześniej zasiadał w zarządzie Banku Współpracy Europejskiej oraz prowadził projekty finansowania dużych inwestycji, głównie w branży biopaliw. W swojej karierze był również dyrektorem Departamentu Bankowości Korporacyjnej w Kredyt Banku S.A. (Grupa KBC) oraz Departamentu Skarbu w Banku Zachodnim WBK S.A. (Grupa AIB) Wykładał także na wrocławskiej Akademii Ekonomicznej.

 

Przemysław MyszakowskiPrzemysław Myszakowski – Vice President of the Management Board Wroclaw Airport. Graduated from the Faculty of Law, Administration and Economy at the University of Wrocław. An attorney-at-law, member of Bar Association of Attorneys-at-Law in Wrocław. He worked in Nowakowski i Wspólnicy Sp. k. law office where he was specializing in economic law and commercial companies’ law. He was also a Deputy Director of Law Department in Chancellary of Prime Minister.

Przemysław Myszakowski – wiceprezes Zarządu Portu Lotniczego Wrocław S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Wcześniej pracował min. we wrocławskiej kancelarii prawnej Nowakowski i Wspólnicy Sp. k. gdzie jako wspólnik specjalizował się w prawie gospodarczym i prawie spółek handlowych. Był również zastępcą dyrektora Departamentu Prawnego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Cezary Pacamaj – Vice President of the Management Board of Wrocław Airport. He is a graduate of the University of Wrocław and The WSB University in Wrocław, where he completed post-graduate MBA studies. He has developed his management skills for many years. Until now, he was the President of the Management Board of Wrocław Regional Development Agency. Previously, he was the Vice President of Koleje Dolnośląskie S.A., where he was responsible for the sales, marketing and promotion department of the company. In his career he was also The President of the Board of Interferie Medical Spa Sp. z o.o. He gained his first experience in management in the international company Imperial Tobacco, in which he worked  as a manager for several years. Recently, Cezary Pacamaj was also a member of the Supervisory Board of Wrocław Airport and before that he was the chairman of the Supervisory Board of Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.


Print | Save as PDF