Konkurs na najem powierzchni przeznaczonej na działalność handlową w hali odlotów po kontroli bezpieczeństwa w terminalu Portu Lotniczego Wrocław

Port Lotniczy Wrocław S.A. ogłasza konkurs na najem powierzchni z przeznaczeniem na działalność handlową w hali odlotów po kontroli bezpieczeństwa.
Oferty należy składać do 07.06.2017r. do godz. 16:00 w siedzibie Portu Lotniczego, ul. Graniczna 190, Wrocław.

Regulamin konkursu – pobierz

Wszelkie dokumenty niezbędne do przygotowania oferty zostaną udostępnione indywidualnie podmiotom, które zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu i prześlą na adres a.menc@airport.wroclaw.pl kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF