Konkurs na najem lokalu gastronomicznego w hali ogólnodostępnej

Port Lotniczy Wrocław S.A. ogłasza konkurs na najem powierzchni z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną (restauracja).


Lokalizacja: hala ogólnodostępna
Powierzchnia lokalu: ok 620 m2

Oferty należy składać do 15.11.2016r. w siedzibie Portu Lotniczego, ul. Graniczna 190, Wrocław.

Wszelkie dokumenty niezbędne do przygotowania oferty zostaną udostępnione indywidualnie podmiotom, które zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu i prześlą na adres a.menc@airport.wroclaw.pl kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF