Konkurs kantory wymiany walut 2016

Port lotniczy Wrocław SA ogłasza konkurs na:

„NAJEM POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ NA DZIAŁALNOŚĆ TYPU KANTOR WYMIANY WALUT

Termin składania ofert mija 3 października 2016r. o godz. 10:00.
Dokumentacja konkursowa zostanie udostępniona indywidualnie podmiotom, które zgłoszą chęć przystąpienia do konkursu i prześlą na adres a.menc@airport.wroclaw.pl kopię odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF