Sklepy inne

Wynajem powierzchni przeznaczonych na prowadzenie działalności handlowej na poziomie 0 i poziomie +1:

Termin składania ofert upłynął 01.04.2011 o godzinie 16:00.

Wyniki konkursu:

1. Lokal nr 1 na poziomie 0
24.06.2011r. Zarząd Portu Lotniczego SA zatwierdził wyniki II etapu konkursu na najem lokalu nr 1. Salonik prasowy w tym lokalu będzie prowadziła firma RUCH S.A.

2. Lokal nr 2 na poziomie 0
26.08.2011r. Zarząd Portu Lotniczego SA zatwierdził wyniki II etapu konkursu na najem lokalu nr 2. Sklep Discover w tym lokalu będzie prowadziła firma HDS Polska Sp. z o.o.

3. Lokal nr 3 na poziomie 0
26.08.2011r. Zarząd Portu Lotniczego SA zatwierdził wyniki II etapu konkursu na najem lokalu nr 3. Sklep 1 Minute w tym lokalu będzie prowadziła firma HDS Polska Sp. z o.o.

4. Lokal nr 4 i lokal nr 5
8.06.2011r. Zarząd Portu Lotniczego Wrocław SA podjął decyzję o unieważnieniu konkursu na najem lokalu nr 4 oraz lokalu nr 5 ze względu na zbyt małe zainteresowanie w/w powierzchniami oraz niesatysfakcjonujący charakter otrzymanych ofert. Konkurs, wraz ze skorygowaną dokumentacją, zostanie ogłoszony ponownie.

5. Lokal nr 6 na poziomie +1
07.07.2011r. Zarząd Portu Lotniczego SA zatwierdził wyniki II etapu konkursu na najem lokalu nr 6. Salon prasowy z księgarnią w tym lokalu będzie prowadziła firma HDS Polska Sp. z o.o.

6. Lokal nr 7 na poziomie +1
07.07.2011r. Zarząd Portu Lotniczego SA zatwierdził wyniki II etapu konkursu na najem lokalu nr 7. Salon jubilerski w tym lokalu będzie prowadziła firma S&A S.A.

7. Lokal nr 8 na poziomie +1
07.07.2011r. Zarząd Portu Lotniczego SA zatwierdził wyniki II etapu konkursu na najem lokalu nr 8. Sklep z odzieżą marki Emanuel Berg i akcesoriami w tym lokalu będzie prowadziła firma HDS Polska Sp. z o.o.

8. Lokal nr 9 na poziomie +1
26.08.2011r. Zarząd Portu Lotniczego Wrocław SA podjął decyzję o unieważnieniu konkursu na najem lokalu nr 9 ze względu na niesatysfakcjonujący charakter otrzymanych ofert. Konkurs, wraz ze skorygowaną dokumentacją, zostanie ogłoszony ponownie.


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF