Kontakt

Port Lotniczy Wrocław S.A.
54-530 Wrocław, ul. Graniczna 190
tel. (71) 35 81 100
fax. (71) 35 73 973
office@airport.wroclaw.pl


Opłaty lotniskowe oplaty@airport.wroclaw.pl tel.: (71) 35 81 337
Paliwa paliwa@airport.wroclaw.pl tel.: (71) 35 81 347, fax: (71) 35 77 003

 

Handling
Obsługa operacyjna handling@wrolot.com.pl tel: (71) 35 81 280
Obsługa pasażerska checkin@wrolot.com.pl tel: (71) 35 81 481, (71) 35 81 381
Obsługa płytowa rampa@wrolot.com.pl tel: (71) 35 81 188
General aviation generalaviation@wrolot.com.pl tel: (71) 35 81 188, (71) 35 81 386

 

Wynajem powierzchni    komercyjnej marketing@airport.wroclaw.pl tel: (71) 35 81 329
Obsługa VIP vip@airport.wroclaw.pl tel: (71) 35 81 438, 35 81 417
Executive Lounge tel.: (71) 35 81 317, (71) 35 81 417
Sale konferencyjne – wynajem
t.lenart@airport.wroclaw.pl tel.: (71) 35 81 417
Cargo ldt@airport.wroclaw.pl tel.: (71) 35 81 121

 

Reklama 


Dzierżawa powierzchni reklamowej (tablice reklamowe, wydawnictwa drukowane, reklama na wózkach bagażowych, ekspozycja materiałów drukowanych, akcje promocyjne z udziałem hostess etc.) a.menc@airport.wroclaw.pl tel.: (71) 35 81 329
Realizacja materiałów filmowych na lotnisku r.drozd@airport.wroclaw.pl tel.: (71) 35 81 230

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty lotniskowe
e-mail: oplaty@airport.wroclaw.pl
tel.: (71) 35 81 337 

Paliwa
e-mail: paliwa@airport.wroclaw.pl
tel.: (71) 35 81 347
fax: (71) 35 77 003

Handling

Obsługa operacyjna/Operating service
e-mail: handling@wrolot.com.pl
tel: (71) 35 81 280
SITA:WROOPXH

Obsługa pasażerska/Passenger service
e-mail: checkin@wrolot.com.pl
tel: (71) 35 81 481, (71) 35 81 280
SITA:WROOPXH
 

Obsługa płytowa/Ramp service
e-mail: rampa@wrolot.com.pl
tel: (71) 35 81 188
SITA:WROOPXH
General aviation
e-mail:generalaviation@wrolot.com.pl
tel: (71) 35 81 188
tel: (71) 35 81 386
SITA:WROOPXH

Wynajem powierzchni komercyjnej w nowym terminalu

e-mail: marketing@airport.wroclaw.pl
tel: (71) 35 81 329

Reklama
Dzierżawa powierzchni reklamowej (tablice reklamowe, wydawnictwa drukowane, reklama na wózkach bagażowych, ekspozycja materiałów drukowanych, akcje promocyjne z udziałem hostess etc.):

e-mail: a.zegarowicz@airport.wroclaw.pl
tel.: (71) 35 81 439

Realizacja materiałów filmowych na lotnisku:

e-mail: r.drozd@airport.wroclaw.pl
tel.: (71) 35 81 230

Obsługa VIP

e-mail: vip@airport.wroclaw.pl
tel.: (71) 35 81 417

Executive Lounge

tel.: (71) 35 81 317, (71) 35 81 417

Sale konferencyjne

w terminalu pasażerskim

e-mail: t.lenart@airport.wroclaw.pl

tel.: (71) 35 81 417

w budynku administracyjnym

e-mail: m.lenkiewicz@airport.wroclaw.pl
tel.: (71) 35 81 317
Cargo

e-mail: ldt@airport.wroclaw.pl
tel.: (71) 35 81 121


Drukuj stronę | Zobacz w postaci pliku PDF