Ważne informacje – testy, kwarantanna


FORMULARZE REJESTRACYJNE

 • Obowiązkowy formularz rejestracyjny dla wszystkich podróżujących do Anglii: https://bit.ly/32ubovw.
 • Pasażerowie podróżujący do Niemiec są zobowiązani do okazania wypełnionego formularza rejestracyjnego online (kod QR) lub wersji papierowej formularza lokalizacji pasażera. Dostęp do formularza rejestracyjnego online TUTAJ Informacje dotyczące obowiązkowej kwarantanny/wykonania testu na koronawirusa dostępne są TUTAJ
 • Wszyscy pasażerowie podróżujący z linią lotniczą Lufthansa są zobligowania do noszenia maseczek zgodnie z listą wyznaczonych modeli: FFP2, KN95 oraz N95 (w wersji standardowej) lub maseczki chirurgicznej.
  Przepis dotyczy wszystkich lotów do i z terenu Niemiec. Maseczki muszą być noszone w czasie boardingu, na pokładzie samolotu i po wyjściu z jego pokładu. Brak wyznaczonych modeli maseczek może skutkować niewpuszczeniem na pokład.
  Więcej informacji tutaj.
 • Pasażerowie podróżujący do Holandii są zobowiązani do posiadania wypełnionego oświadczenia zdrowotnego online TUTAJ.
 • Pasażerowie podróżujący do Irlandii są zobowiązani do wypełnienia formularza online.

Więcej informacji:

OBOWIĄZEK WYKONANIA TESTU NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA

 • Od 15 lutego obowiązkowe jest przedłożenie negatywnego testu na koronawirusa przed wjazdem do Anglii zrobionego w ciągu trzech dni przed przyjazdem (akceptowane będą testy PCR, testy LAMP i test antygenowy (test przepływu bocznego) oraz dodatkowo zrobienie testów w drugim i ósmym dniu kwarantanny w Anglii. Testy należy zamówić przed przyjazdem do Anglii na specjalnie dedykowanej stronie brytyjskiego rządu a numer referencyjny zamówionego pakietu wpisać w formularz lokalizacyjny. Koszt pakietu obowiązkowych testów to £ 210 za osobę. Za niewywiązanie się z obowiązku wykonania dwóch dodatkowych testów grozi kara do £ 2 000. Test nie zwalnia z obowiązku odbycia obowiązkowej 10-dniowej samoizolacji po powrocie do Anglii. Więcej informacji TUTAJ i TUTAJ
 • Obowiązek posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa RT-PCR dla pasażerów podróżujących do Holandii od 29 grudnia 2020 r. Test musi być wykonany nie później niż 72 godziny przed odlotem. Dodatkowo podróżni muszą okazać negatywny wynik szybkiego testu antygenowego wykonanego do 4 godzin przed podróżą. Więcej informacji TUTAJ.
 • Pasażerowie lecący do Niemiec od 24 października muszą przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa w języku angielskim lub niemieckim, uzyskany nie później niż 48 godzin przed przylotem. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnego wyniku testu zobowiązani są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Więcej informacji: https://bit.ly/3mc52rB
 • Pasażerowie lecący do Szwecji od 06.02 do 31.03.2021 r. muszą przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawriusa. Test może mieć maksymalnie 48 godzin. Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/szwecja
 • Na naszym lotnisku wszyscy pasażerowie odlatujący z Wrocławia mogą wykonać szybkie testy antygenowe. Więcej tutaj.
 • Pasażerowie lecący do Irlandii muszą przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Test musi być wykonany metodą RT-PCR, maksymalnie 72 godziny przed przyjazdem. Więcej informacji tutaj.

KWARANTANNA

 • W okresie 28.12.2020 g. 00:00, do 28.02.2021 g. 00:00, pasażerowie wracający do Polski zobowiązani będą poddać się 10-dniowej kwarantannie licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.
  Jak wynika z Rozporządzenia obowiązku kwarantanny nie stosuje się m.in. wobec osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Pasażer przylatujący z kraju znajdującego się w strefie Schengen zobowiązany jest zgłosić poddanie się kwarantannie do Głównego Inspektora Sanitarnego, przekazując następujące dane:

  1) imię i nazwisko;
  2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  3) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
  4) dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.
  Pasażerowie przylatujący z krajów poza strefą Schengen tak, jak do tej pory zgłaszają swoje dane Straży Granicznej.
  Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 22.01.2021 z 10-dniowej kwarantanny będą zwolnieni podróżni przylatujący do Polski, którzy okażą negatywny test na koronawirusa. Więcej informacji tutaj https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015301.pdf
 • UWAGA! Od 30 stycznia br. pasażerowie przylatujący rejsem bezpośrednim ze strefy Non Schengen mogą wykonać na wrocławskim lotnisku tuż po przylocie szybki test antygenowy. Punkt diagnostyczny badań na obecność COVID-19 znajduje się przed stanowiskami kontroli granicznej. Koszt wykonania testu to 200 zł, czas oczekiwania na wynik – około 15 minut. Negatywny wynik testu – zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2020 roku, po nowelizacji 22 stycznia 2021 roku – umożliwia zwolnienie z 10-dniowej kwarantanny. W przypadku pozytywnego wyniku testu, pasażer musi poddać się 10-dniowej kwarantannie. Więcej informacji o testach i zwolnieniu z kwarantanny znajdą Państwo tutaj: https://www.gov.pl/…/komunikat-glownego-inspektora… i tutaj: https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015301.pdf
 • Ukraina wpisała Polskę na czerwoną listę państw z podwyższoną transmisją koronawirusa. W związku z tym, pasażerowie przylatujący z Polski na Ukrainę mają obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie. Z obowiązku kwarantanny zwolnione są osoby, które po przylocie przedstawią negatywny wynik testu PCR na COVID-19. Więcej informacji https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina
 • Od 3 października 2020 od godz. 4.00 obywatele Polski podróżujący do Wielkiej Brytanii będą podlegać obowiązkowej kwarantannie.
 • Pasażerowie lecący do Niemiec od 24 października zobowiązani są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Z tego obowiązku zwolnieni są pasażerowie, którzy przedstawią po przylocie negatywny wynik testu na obecność COVID. Więcej: https://bit.ly/3mc52rB
 • Pasażerowie przylatujący do Irlandii są zobowiązania do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Więcej informacji tutaj.

Powrót do aktualności | Drukuj stronę