Ważne informacje


ZAKAZ LOTÓW

 • Na Węgry wpuszczani są jedynie obywatele Węgier, członkowie ich rodzin oraz cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na stały pobyt (ponad 90 dni lub na czas nieokreślony). Obywatele Polski, Czech i Słowacji wpuszczeni zostaną po okazaniu (na lotnisku przed odlotem) negatywnego testu PCR (w języku węgierskim lub angielskim), wykonanego maksymalnie 5 dni wcześniej.

FORMULARZE REJESTRACYJNE

 • Obowiązkowy formularz rejestracyjny dla wszystkich podróżujących do Wielkiej Brytaniihttps://bit.ly/32ubovw.
 • Obowiązkowy formularz rejestracyjny dla wszystkich podróżujących na Sycylięhttps://bit.ly/3jk2gzD
 • Pasażerowie podróżujący do Niemiec są zobowiązani do okazania wypełnionego formularza rejestracyjnego online (kod QR) lub wersji papierowej formularza lokalizacji pasażera. Dostęp do formularza rejestracyjnego online TUTAJ Informacje dotyczące obowiązkowej kwarantanny/wykonania testu na koronawirusa dostępne są TUTAJ

Więcej informacji: https://www.ryanair.com/pl/pl/Przydatne-informacje/status-lotu

https://www.ryanair.com/ie/en/plan-trip/travel-documentation

OBOWIĄZEK WYKONANIA TESTU NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA

 • Pasażerowie lecący do Niemiec od 24 października muszą przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa w języku angielskim lub niemieckim, uzyskany nie później niż 48 godzin przed przylotem. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnego wyniku testu zobowiązani są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Więcej informacji: https://bit.ly/3mc52rB

KWARANTANNA

 • Ukraina wpisała Polskę na czerwoną listę państw z podwyższoną transmisją koronawirusa. W związku z tym, pasażerowie przylatujący z Polski na Ukrainę mają obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie. Z obowiązku kwarantanny zwolnione są osoby, które po przylocie przedstawią negatywny wynik testu PCR na COVID-19. Więcej informacji https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina
 • Od 3 października 2020 od godz. 4.00 obywatele Polski podróżujący do Wielkiej Brytanii będą podlegać obowiązkowej kwarantannie.
 • Od 15 sierpnia 2020 roku obywatele Polski podróżujący do Norwegii będą podlegać obowiązkowej kwarantannie.
 • Pasażerowie lecący z Ukrainy do Polski od 03.07.2020 podlegają obowiązkowej kwarantannie. Z kwarantanny zwolnieni są m.in. obywatele RP, obywatele UE, EFTA i ich rodziny, uczniowie i studenci pobierający naukę w RP, naukowcy i doktoranci prowadzący badania na terenie RP.
 • Pasażerowie lecący na Islandię mają możliwość poddania się badaniom przesiewowym na COVID-19 po przekroczeniu granicy lub odbycia 14-dniowej kwarantanny. Więcej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/islandia.
 • Pasażerowie lecący do Niemiec od 24 października zobowiązani są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Z tego obowiązku zwolnieni są pasażerowie, którzy przedstawią po przylocie negatywny wynik testu na obecność COVID. Więcej: https://bit.ly/3mc52rB

Powrót do aktualności | Drukuj stronę