Ważne informacje


ZAKAZ LOTÓW

 • Na Węgry wpuszczani są jedynie obywatele Węgier, członkowie ich rodzin oraz cudzoziemcy z ważnym zezwoleniem na stały pobyt (ponad 90 dni lub na czas nieokreślony). Obywatele Polski, Czech i Słowacji wpuszczeni zostaną po okazaniu (na lotnisku przed odlotem) negatywnego testu PCR (w języku węgierskim lub angielskim), wykonanego maksymalnie 5 dni wcześniej.

FORMULARZE REJESTRACYJNE

 • Obowiązkowy formularz rejestracyjny dla wszystkich podróżujących do Angliihttps://bit.ly/32ubovw.
 • Obowiązkowy formularz rejestracyjny dla wszystkich podróżujących na Sycylięhttps://bit.ly/3jk2gzD
 • Pasażerowie podróżujący do Niemiec są zobowiązani do okazania wypełnionego formularza rejestracyjnego online (kod QR) lub wersji papierowej formularza lokalizacji pasażera. Dostęp do formularza rejestracyjnego online TUTAJ Informacje dotyczące obowiązkowej kwarantanny/wykonania testu na koronawirusa dostępne są TUTAJ

Więcej informacji: https://www.ryanair.com/pl/pl/Przydatne-informacje/status-lotu

https://www.ryanair.com/ie/en/plan-trip/travel-documentation

OBOWIĄZEK WYKONANIA TESTU NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA

 • Obowiązek posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa dla pasażerów podróżujących do Anglii od godz. 4.00 15 stycznia 2021 r. Test musi być wykonany nie później niż 72 godziny przed odlotem.
 • Obowiązek posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa RT-PCR dla pasażerów podróżujących do Turcji od 28 grudnia 2020 r. Test musi być wykonany nie później niż 72 godziny przed odlotem.
 • Obowiązek posiadania zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa RT-PCR dla pasażerów podróżujących do Holandii od 29 grudnia 2020 r. Test musi być wykonany nie później niż 72 godziny przed odlotem. Dodatkowo podróżni muszą okazać negatywny wynik szybkiego testu antygenowego wykonanego do 4 godzin przed podróżą. Więcej informacji: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/visiting-the-netherlands-from-abroad/mandatory-negative-test-results-and-declaration/requirements-rapid-test-result
 • Od 21 grudnia do 6 stycznia wszyscy turyści przylatujący do Włoch będą musieli poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Przewidziano wyjątki dotyczące kwarantanny zwiazane m.in. z pracą, zdrowiem, koniecznością powrotu do miejsca zamieszkania. W takiej sytuacji wystarczy neatywny wynik testu, wykonanego na 48 godzin przed podróżą. Od 07.01–15.01 wchodzi obowiązek przedstawienia negatywnego wyniku testu molekularnego lub antygenowego wykonanego w ciągu 48 h przed przekroczeniem granicy Włoch; chyba, że przebywało się na terytorium Polski w dniach 21.12-06.01, wtedy przyjeżdżając do Włoch należy poddać się 14-dniowej kwarantannie. Ponadto, należy zawsze brać pod uwagę dodatkowe obostrzenia lokalne i regionalne wynikające z podziału Włoch na 3 strefy: żółtą, pomarańczową i czerwoną. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj
 • Pasażerowie lecący do Niemiec od 24 października muszą przedstawić negatywny wynik testu na obecność koronawirusa w języku angielskim lub niemieckim, uzyskany nie później niż 48 godzin przed przylotem. Pasażerowie, którzy nie przedstawią negatywnego wyniku testu zobowiązani są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Więcej informacji: https://bit.ly/3mc52rB

KWARANTANNA

 • W okresie 28.12.2020 g. 00:00, do 31.01.2021 g. 00:00, pasażerowie wracający do Polski zobowiązani będą poddać się 10-dniowej kwarantannie licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.
  Jak wynika z Rozporządzenia obowiązku kwarantanny nie stosuje się m.in. wobec osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Pasażer przylatujący z kraju znajdującego się w strefie Schengen zobowiązany jest zgłosić poddanie się kwarantannie do Głównego Inspektora Sanitarnego, przekazując następujące dane: 

  1) imię i nazwisko;
  2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
  3) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;
  4) dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.
  Pasażerowie przylatujący z krajów poza strefą Schengen tak, jak do tej pory zgłaszają swoje dane Straży Granicznej.

 • Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 22.01.2021 z 10-dniowej kwarantanny będą zwolnieni podróżni przylatujący do Polski, którzy okażą negatywny test na koronawirusa. Więcej informacji tutaj https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000015301.pdf
 • Ukraina wpisała Polskę na czerwoną listę państw z podwyższoną transmisją koronawirusa. W związku z tym, pasażerowie przylatujący z Polski na Ukrainę mają obowiązek poddania się 14-dniowej kwarantannie. Z obowiązku kwarantanny zwolnione są osoby, które po przylocie przedstawią negatywny wynik testu PCR na COVID-19. Więcej informacji https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ukraina
 • Od 3 października 2020 od godz. 4.00 obywatele Polski podróżujący do Wielkiej Brytanii będą podlegać obowiązkowej kwarantannie.
 • Od 15 sierpnia 2020 roku obywatele Polski podróżujący do Norwegii będą podlegać obowiązkowej kwarantannie.
 • Pasażerowie lecący z Ukrainy do Polski od 03.07.2020 podlegają obowiązkowej kwarantannie. Z kwarantanny zwolnieni są m.in. obywatele RP, obywatele UE, EFTA i ich rodziny, uczniowie i studenci pobierający naukę w RP, naukowcy i doktoranci prowadzący badania na terenie RP.
 • Pasażerowie lecący na Islandię mają możliwość poddania się badaniom przesiewowym na COVID-19 po przekroczeniu granicy lub odbycia 14-dniowej kwarantanny. Więcej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/islandia.
 • Pasażerowie lecący do Niemiec od 24 października zobowiązani są do odbycia 14-dniowej kwarantanny. Z tego obowiązku zwolnieni są pasażerowie, którzy przedstawią po przylocie negatywny wynik testu na obecność COVID. Więcej: https://bit.ly/3mc52rB

Powrót do aktualności | Drukuj stronę