Zrób zdjęcie, daj całusa i leć z Ryanairem


Weź aparat i zrób zdjęcie, które jednoznacznie pokaże nam, gdzie chciałbyś polecieć. Pomysł i aranżacja są dowolne, ale obowiązuje jedna podstawowa zasada – fotografia musi być zrobiona w strefie Kiss&Fly wrocławskiego lotniska. Prace konkursowe (maksymalnie trzy zdjęcia) należy nadsyłać do 10 sierpnia do godz. 12.00 na adres [email protected]. W temacie trzeba wpisać „kiss&fly we Wrocławiu”, a w treści maila imię i nazwisko osoby, która wykonała pracę, wiek, adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego.

Treść wiadomości musi również zawierać specjalne oświadczenie*. Jury pod przewodnictwem Mieczysława Michalaka, szefa fotoreporterów wrocławskiej „Gazety Wyborczej”, wybierze 15 najlepszych prac. Wyniki zostaną opublikowane 13 sierpnia, a fotografie zwycięzców trafią na www.wroclaw.gazeta.pl.

Strefa Kiss&Fly wrocławskiego lotniska to rozwiązanie przygotowane dla zmotoryzowanych pasażerów w związku z otwarciem nowego terminalu portu. Osoby, które odwożą kogoś na samolot, mogą teraz parkować do 10 minut za darmo przed samym wejściem do terminalu!


* Oświadczam, że przesłana przeze mnie praca jest moim dziełem, do którego pełne i wyłączne prawa autorskie przysługują mnie i nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa.

* Zgadzam się na rozpowszechnianie przez organizatora przesłanej mu pracy poprzez jej umieszczenie na serwerze internetowym, na stronach internetowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niej dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, a także publikację w „Gazecie Wyborczej”.

* W przypadku, gdy na zdjęciu uwidoczniona została osoba fizyczna, konieczna jest zgoda osoby, której wizerunek uwidoczniony został na zdjęciu, na rozpowszechnianie jej wizerunku.


Powrót do aktualności | Drukuj stronę