Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej


W związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Minister Spraw Wewnętrznych w dniach 4 czerwca – 1 lipca 2012 r. tymczasowo przywróci kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej Schengen. Pasażerowie korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport). Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów potwierdzających tożsamość i uprawniających do przekraczania granicy oraz potwierdzających prawo pobytu na terytorium strefy Schengen.

Dodatkowe informacje: http://www.sudecki.strazgraniczna.pl/index.php, tel. 71 35 81 354


Powrót do aktualności | Drukuj stronę