18. marca 2011 roku


Projekt może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na lata 2007 – 2013.

Lotnisko we Wrocławiu wybrało siedmiu Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu „Budowa nawierzchni sztucznych na lotnisku Wrocław-Strachowice. Płyta postojowa przed nowym terminalem wraz z niezbędną infrastrukturą oświetleniem i oznakowaniem. Projekt może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na lata 2007-2013″.

Do dalszego postępowania zakwalifikowano:

1. BUDIMEX S.A. Warszawa / FERROVIAL AGROMAN S.A.
2. HEILIT+WOERNER BUDOWLANA Sp. zo.o. / STRABAG Sp. z o.o. / STRABAG AG
3. MAX BÖGL POLSKA Sp. z o.o.
4. SKANSKA S.A., Warszawa
5. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. / MOTA-ENGIL, Engenharia Construcao S.A.
6. BERGER BAU Sp. z o.o. / BERGER BAU GmbH
7. HOCHTIEF POLSKA S.A. / EUROVIA POLSKA S.A.


| Drukuj stronę