3. lutego 2011 roku


Projekt może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na lata 2007 – 2013.

Port Lotniczy we Wrocławiu ogłosił przetarg na zadanie: „Budowa nawierzchni sztucznych na lotnisku Wrocław-Strachowice. Płyta postojowa przed nowym terminalem wraz z niezbędną infrastrukturą oświetleniem i oznakowaniem. Projekt może być współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) na lata 2007-2013.” Wykonawca nawierzchni zaprojektowanych przez ILF Consulting Engineers będzie realizował roboty w dwóch etapach: ETAP I: płyta postojowa w części przed terminalem wraz z drogą kołowania Bravo. ETAP II: pozostała część płyty postojowej. Przewidywany termin zakończenia obu zadań to koniec roku 2011.


| Drukuj stronę