Lata 2005-2009


2009-11-27
Zarząd Portu Lotniczego we Wrocławiu z dniem 27.11.2009 r. podpisał umowę na „Wykonanie prac projektowych nawierzchni sztucznych na lotnisku Wrocław – Strachowice” z polsko – niemieckim konsorcjum firm ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. i airport consulting partners GmbH Beratende Ingenieure. W ramach umowy wykonawca zobowiązał się do opracowania projektów płaszczyzn w zakresie płyty postojowej dla samolotów przed budowanym nowym terminalem, modernizacji istniejącej w południowej części lotniska dawnej wojskowej płyty postojowej wraz z drogami kołowania. Umowa określa również wykonanie projektów drogi szybkiego zejścia z drogi startowej przed nowym terminalem oraz płaszczyzny odladzania samolotów. Podpisana umowa z Portem Lotniczym Wrocław wynosi 2 054 480 zł. brutto.

Projekt TEN-T 2008-PL-92004-S „Kompleksowa dokumentacja studialna i techniczna dla rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Wrocław”

2009-11-04
Port Lotniczy Wrocław S.A. uzyskał zgodę na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania nr POIS.08.04.00-00-001/09 pt. „Poprawa bezpieczeństwa i ochrony w Porcie Lotniczym Wrocław S.A.” Instytucja Pośrednicząca UE – Centrum Unijnych Projektów Transportowych jednocześnie określiło wartość dofinansowania dla projektu na kwotę 13 580 915 zł. W ramach dotacji unijnej port lotniczy zakupi urządzenia kontroli bagażu i osób oraz system ochrony ogrodzenia lotniska.

2009-10-30
Port Lotniczy Wrocław złożył wniosek o dofinansowanie dla projektu pn.: „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, priorytetu VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T oraz działania 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T. Wartość dofinansowania oszacowana została na kwotę 128 110 tys. PLN.

2009-10-16
Ogłoszono wyniki postępowania na wybór projektanta płaszczyzn lotniskowych. Zwycięzcą została firma ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. Polsko-niemieckie konsorcjum zobowiązało się do zaprojektowania płyty postojowej przed nowym terminalem oraz modernizacji istniejącej płyty południowej wraz z drogami kołowania za kwotę 2.054.480,00 zł brutto. Prace projektowe obejmują również drogi szybkiego zejścia z drogi startowej oraz płaszczyzny odladzania samolotów. Czas pracy projektanta został określony w sumie na 11 miesięcy.

2009-10-06
Otwarto oferty z przetargu na projektanta płaszczyzn lotniskowych.
Oferty na prace projektowe złożyły:

  • Konsorcjum ILF Consulting Engineers Polska sp. z o.o. (Lider), airport consulting partners GmbH Beratende Ingenieure, Niemcy (Partner) – 2.054.480,00 zł brutto,
  • Halcrow Group Limited, Anglia – 2.435.259,08 zł brutto,
  • Konsorcjum GOLLAND Sp. z o.o., AGA-Letiste, s.r.o.(Lider), Republika Czeska (Partner) – 3.309.839,26 zł brutto,
  • Konsorcjum Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycyjnej Sp. z o.o. (Lider), Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych (Partner), Wojskowe Biuro Projektów Budowlanych (Partner) – 3.447.244,00 zł brutto,
  • Konsorcjum SENER Sp. z o.o., (Lider) SENER INGENIERIA Y SISTEMAS S.A., Las Arenas (Partner); Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT S.A. Wrocław (Partner) – 4.819.000,00 zł brutto.

Najkorzystniejszą ofertę cenową złożyło konsorcjum z ILF Engineers na czele. Zaproponowana suma jest ok. 40 procent niższa, niż wycena zamawiającego, która stanowiła 3 mln 580 tys. zł brutto.

2009-08-31
Rozpoczęcie prac budowlanych na terenie nowego terminala obejmujących prace ziemne i humusowanie terenu pod zabudowę.

2009-08-25
Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór projektanta płaszczyzn lotniskowych pn. „Wykonanie prac projektowych nawierzchni sztucznych na lotnisku Wrocław-Strachowice”.

2009-07-24
Podpisanie umowy z generalnym wykonawcą nowego terminala i infrastruktury towarzyszącej firmą Hochtief Polska, Hochtief Construction.

2009-05-25
Wrocławski Port Lotniczy wybrał konsorcjum Hochtief Polska z Hochtief Construction na generalnego wykonawcę nowego terminala. Koszt przedsięwzięcia, które zostanie zrealizowane do 30 marca 2011 roku wyniesie 296 730 492,92 zł brutto.

2009-05-11
Otwarcie ofert na wyłonienie Wykonawcy terminala. Pierwotnie do drugiego etapu przetargu stanąć miało pięć konsorcjów, z ostatecznej rozgrywki wycofały się jednak firmy Skanska, Exbud Skanska, Skanska Cz a.s. oraz Mota-Engil, Mota-Engil Engenharia. Na placu boju pozostały trzy konsorcja. Hochtief Polska, Hochtief Construction wycenił swoją ofertę na 296 730 492,92 zł brutto, Budimex Dromex, Ferrovial Agroman na 298 598 220,93 zł brutto, zaś Mostostal Warszawa, Acciona Infraestructuras na 329 571 887 zł brutto. Wszystkie konsorcja zadeklarowały ukończenie inwestycji do 30.03.2011 roku i udzielenie gwarancji na okres 73 miesięcy.

2009-03-30
Ogłoszenie listy 5 firm, zakwalifikowanych do drugiego etapu przetargu na wykonawcę terminala:

  • Hochtief Polska, Hochtief Construction
  • Mostostal Warszawa, Acciona Infraestructuras
  • Mota-Engil, Mota-Engil Engenharia
  • Budimex Dromex, Ferrovial Agroman
  • Skanska, Exbud Skanska, Skanska Cz a.s.

2009-03-27
Uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę terminala wraz z wyposażeniem w nowej lokalizacji.

2009-03-09
Został ogłoszony przetarg „Wykonanie prac projektowych nawierzchni sztucznych na lotnisku Wrocław-Strachowice”; Zamówienie realizowane w ramach projektu nr TEN-T 2008-PL-92004-S „Dokumentacja studialna i techniczna dla rozwoju Międzynarodowego Lotniska Wrocław”

2009-01-09
Ogłoszenie wyników przetargu: Usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”

2009-01-05
Zakończenie naboru wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy terminala. Wnioski o udzielenie zamówienia złożyło 10 konsorcjów:
- dwa polsko-austriacko-niemieckie,
- dwa polskie,
- dwa polsko-hiszpańskie,
- jedno polsko-austriacko-czeskie,
- jedno polsko-niemieckie,
- jedno polsko-francuskie,
- jedno polsko-portugalskie.

2008-12-22
Zakończenie przetargu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla projektu „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. Inżynierem Kontraktu dla w/w projektu zostało konsorcjum ECM Group Polska

2008-12-04
Ogłoszenie przetargu – Budowa terminala pasażerskiego Międzynarodowego Portu Lotniczego we Wrocławiu wraz z infrastrukturą w nowej lokalizacji i wyposażeniem w ramach projektu „Port lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”.

2008-12-03
II etap przetargu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla projektu „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej”. Do udziału w postępowaniu zostały zaproszone następujące konsorcja: polsko-brytyjskie, polsko-irlandzkie i polsko-ukraińskie.

2008-10-31
Zakończenie realizacji projektu budowlanego w nowej lokalizacji

2008-09-24
W ramach I etapu przetargu na wyłonienie Inżyniera Kontraktu dla projektu „Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej” zostały złożone 3 wnioski o dopuszczenie do udziału w drugim etapie. Oferty przedstawiły następujące konsorcja: polsko-brytyjskie, polsko-irlandzkie i polsko-ukraińskie.

2008-07-28
Podpisanie pre-umów z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

2008-05
Podjęcie decyzji o przesunięciu terminala ze względu na nieuregulowane sprawy własnościowe.

2008-04-18
Uzyskanie pozwolenia na budowę.

2007-01-02
Zawarcie umowy z wykonawcą projektu nowego terminala, firmą JSK Architekci Sp. z o.o.

2006-06-29
Rozstrzygnięcie konkursu na zaprojektowanie nowego terminala. Wykonawcą projektu realizacyjnego zostaje firma JSK Architekci Sp. z o.o.

2005-12-30
Ogłoszenie konkursu na koncepcję nowego terminala wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


| Drukuj stronę